Verkeersregelaars en Parkeerbeheer

Muducks Beveiliging heeft gediplomeerde verkeersregelaars die bij evenementen,
wegwerkzaamheden, ingezet kunnen worden om het verkeer te begeleiden.
Muducks Beveiliging heeft zich ondertussen al bij meerdere opdrachtgevers mogen bewijzen als
het gaat om het verzorgen van de verkeersveiligheid op verschillende evenementen,
bouwlocaties of andere locaties waar verkeersregelaars ingezet diende te worden ingezet.

Muducks Beveiliging overlegt met de diverse betrokkenen partijen er wordt er op vele vlakken
intensief samengewerkt met bijvoorbeeld de politie om verkeershinder op de openbare weg te
beperken of te voorkomen
Onze gecertificeerde mensen van parkeerbeheer en de verkeersregelaars kunnen op een juiste
manier uw bezoekers naar de juiste parkeerplaats begeleiden.
Er zal altijd één aanspreekbare medewerker zijn, om te voorkomen dat er misverstanden kunnen
optreden. Wat erg handig is wanneer er een evenement word georganiseerd waarbij vele
mensen tegelijk aankomen en zo veilig en spoedig mogelijk naar binnen willen.
De situatie ter plekke wordt van te voren door onze mensen bekeken om zo een duidelijk beeld te
krijgen. Tijdens het evenement zullen onze mensen toezicht houden op de voertuigen die op het
parkeerterrein staan om diefstal en vernieling uit te sluiten.

Verkeersbegeleiding
Wanneer het evenement is afgelopen zullen de verkeersregelaars er voor zorgen dat de
bezoekers weer snel, veilig en zonder teveel overlast voor omwonenden en andere
weggebruikers te veroorzaken het terrein verlaten.
Wanneer het nodig is, zal er met de plaatselijke politie overleg zijn om verkeershinder te
beperken.