Gastheer/Gastvrouw

Agressie en zinloos geweld zijn onderwerpen die helaas voorkomen binnen het uitgaansleven.
Het is daarom geen overbodige luxe om, als horecagelegenheid, een beveiligingsplan op te
stellen waarin maatregelen staan die deze ontwikkeling kunnen doen stoppen. Dit komt natuurlijk
ten goede aan de bescherming van de bezoekers en, niet te vergeten, het personeel.
Muducks Beveiliging kan gastheren en/of gastvrouwen leveren voor toegangscontrole, zodat het
personeel niet belast wordt met onder anderen leeftijd controle in verband met alcohol gebruik
onder jongeren of niet genodigde bezoekers te moeten weren. Al onze medewerkers maken
gebruik van goede communicatieapparatuur en des gewenst is deze ook beschikbaar voor uw
personeel.

De tijd dat er uitsmijters aan de deur stonden is voorbij. Deze zijn vervangen door goed opgeleide
mannen en vrouwen die weten wat zij moeten doen in verschillende situaties. Na het volgen van
een uitgebreide opleiding bezitten zij de vaardigheid om problemen goed te kunnen inschatten en
op te kunnen lossen.
Het blijft van belang dat de veiligheid van uw bezoekers gewaarborgd blijft. De medewerkers van
Muducks Beveiliging zijn minimaal in het bezit van het diploma Horecaportier, Algemeen
Beveiligingsmedewerker of Beveiliger 2 en natuurlijk gescreend door justitie .

Onze mensen krijgen naast de opleidingen ook praktijkles in;
– Toegangscontrole, met aandacht voor drugs, wapenherkenning en inbeslagname
– Brandpreventie en ontruimingstechnieken
– Toezicht en begeleiding van uw geldstromen
– Conflicthantering en sociale vaardigheidstraining
– EHBO cursus / BHV diploma
Maar Muducks Beveiliging doet meer:
Het onderhouden van contacten met de politie, brandweer en eventueel de gemeente en voeren
namens u regelmatig overleg met verschillende hulpdiensten.